Condicions de venda

La cistella de la compra inclourà la referència del pack regal seleccionat, el seu nom i cognoms, la quantitat, l’adreça electrònica, el telèfon fixe/mòbil, el preu en la divisa/moneda corresponent (impostos inclosos), la confirmació de si recollirà el pack regal personalment al restaurant Can Jubany o si prefereix que li enviem a una direcció que haurà de detallar juntament amb el nom i cognoms de la persona que rebrà el pack regal. També haurà de detallar el dia de recollida o enviament del pack.

Confirmació de compra
Un cop omplerta l’ordre de compra, i abans de l’enviament del pack, es presentarà un resum identificant l’article adquirit, el seu preu total (transport i impostos inclosos) i les dades d’enviament. La comanda s’haurà de confirmar fent clic al botó “Acceptar la compra”.

Enviament i transport
Els costos de missatgeria estan inclosos al preu que apareix al web si el destí de l’enviament és a Catalunya. Si l’adreça de destí és fora de Catalunya, al seleccionar la opció “Enviar el pack a la següent direcció”, al preu total del pack regal se li afegirà l’import del transport. Aquest import se sumarà automàticament al preu del pack seleccionat.

Dades personals
El full de comanda sol·licitarà les dades personals, que s’incorporaran a la nostra base de dades amb l’objectiu de poder processar la comanda i de facilitar la realització de noves compres a Can Jubany. Igualment, podrà accedir a les seves dades personals i a la informació de totes les seves comandes. Recordi que les dades personals s’han d’identificar amb total exactitud per evitar confusions o incidències en l’enviament del/s pack/s adquirits. A més, en el cas de sol·licitar-ho, també rebrà per correu electrònic informació i publicacions relatives a Can Jubany.

Condicions de pagament
Les compres es pagaran amb targeta de crèdit o de dèbit (Visa, Visa Electron, MasterCard i AMEX). No s’admetran altres formes de pagament. Per als pagaments amb targeta de crèdit o de dèbit, el càrrec es realitzarà online, és a dir, en temps real, a través de la passarel·la de pagament de l’entitat financera corresponent, un cop s’hagi comprovat que les dades comunicades són correctes.

Confirmada la transacció, es comunicarà el número de comanda a través de la pàgina web, perquè es pugui fer el seu seguiment des de l’ordinador en qualsevol moment.

Al mateix temps, s’enviarà un missatge de correu electrònic amb una descripció de la comanda i les dades personals que s’hagin comunicat. La no recepció d’aquest missatge es pot deure a algun problema transitori de comunicacions a la xarxa o a algun error d’escriptura a l’adreça electrònica comunicada. En tots dos casos s’aconsella contactar amb el Departament d’Atenció al Client de Can Jubany.

Informació addicional dels packs
Els packs regal tenen una validesa d’un any des del moment de la compra. S’emeten amb data oberta (dinar o sopar): segons les seves preferències. Tots els packs són per a dues persones i inclouen al menú servei d’aigües. Pa, una ampolla de vi o de cava seleccionat, cafès i entreteniments per als cafès.

Seguretat de la informació privada (Comissió Nacional Informàtica i Llibertat) 
El restaurant Can Jubany està obligat a protegir la informació privada. Les dades personals recollides durant la seva connexió al nostre lloc web comercial només s’utilitzaran per a tractar la seva comanda. No vendrem, llogarem o divulgarem les seves dades personals a cap persona (ni a tercers).

Seguretat de les dades personals
L’enviament de comandes (contenen informació sobre el seu compte) es realitza a través d’un servidor segur. El programa de seguretat (SSL) codifica tota la informació que escriu abans de ser enviada. Alhora, les transmissions de missatges es protegeixen contra l’accés no autoritzat per part de tercers.

Dret a reenviar les mercaderies i termini de retracció
Vostè té dret a desistir del present contracte en un termini de 14 dies, sense necessitat de justificació.

El termini de desistiment expirarà als 14 dies, a comptar a partir del dia en què vostè o una tercera persona per vostè indicada, diferent del transportista, adquireixi la possessió materials dels béns.

Per exercir el dret de desistiment, haurà de notificar-nos per escrit a nosaltres (Can Jubany, Ctra. Sant Hilari, s/n, 08506; telèfon: 938 891 023; correu electrònic:info@canjubany.com facilitant-nos el seu nom, la seva adreça postal, el seu número de telèfon i la seva adreça de correu electrònic) la seva decisió de desistir del contracte a través d’una declaració inequívoca (per exemple una carta enviada per correu postal o per correu electrònic).

Per tal de complir el termini de desistiment, n’hi ha prou amb que la comunicació relativa a l’exercici per part seva del dret de desistiment sigui enviada abans del venciment del termini de desistiment.

Conseqüències del desistiment
En cas de desistiment per part seva, li retornarem tots els pagaments rebuts per part seva, inclosos els costos d’enviament, sense cap retard indegut i sempre en un termini màxim de 14 dies a partir de la data en què ens informi de la seva decisió de desistir del present contracte. Procedirem a efectuar aquest reemborsament utilitzant el mateix sistema de pagament utilitzat per vostè per a la transacció inicial, a no ser que vostè hagi disposat expressament el contrari; en tot cas, no incorrerà en cap despesa com a conseqüència del reemborsament.

Podem retenir el reemborsament fins el moment d’haver rebut els béns, o fins que vostè hagi presentat una prova de la devolució dels béns.

Caldrà que vostè retorni o entregui els béns a:

Restaurant Can Jubany
Carretera Sant Hilari, s/n
08506 Calldetenes (Barcelona)

sense cap retard indegut i sempre en un màxim de 14 dies a partir de la data en què ens comuniqui la seva decisió de desistiment del contracte. Es considerarà complert el termini si efectua la devolució dels béns abans que hagi finalitzat el termini de 14 dies.

Caldrà que vostè assumeixi el cost directe de la devolució dels béns.

Només vostè serà el responsable de la disminució del valor dels béns com a resultat d’una manipulació diferent a la necessària per tal d’establir la naturalesa, les característiques i el funcionament dels béns.

Contactar amb nosaltres
Si té alguna pregunta sobre els packs, com per exemple el seu contingut, o alguna pregunta sobre la seva comanda:

Restaurant Can Jubany
Carretera Sant Hilari, s/n
08506 Calldetenes (Barcelona)
Tel: 938 891 023
Correu electrònic: info@canjubany.com
De dimarts a dissabte: 10.30h – 20.00 hPurchase conditions text3 Purchase conditions text4 Purchase conditions text5Purchase conditions text6 Purchase conditions text7 Purchase conditions text8

Purchase conditions privacity text9

Política de privacitat i protecció de dades

A través del present avís, NANDO JUBANY SL informa als usuaris del lloc web que, en compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la Protecció de les Persones Físiques respecte al tractament de dades personals i a la lliure circulació de dades (en endavant, RGPD), i la llei orgànica 3/2018 de 5 de desembre relativa a la Protecció de dades personals i garantia de drets digitals (en endavant, LOPDGDD), les dades personals facilitades seran incorporades al nostre fitxer titularitat de NANDO JUBANY SL amb domicili a la Ctra. Sant Hilari, s/n (08506) Calldetenes.

L’accés al nostre espai Web no exigeix que l’usuari realitzi un registre previ. Tanmateix, l’accés i navegació a través d’aquest espai Web suposa que l’usuari accepta en la seva totalitat la present política de privacitat i la de cookies.

I. Legitimació del tractament

La legitimació per dur a terme el tractament de les dades dels usuaris es troba en el consentiment de l’interessat, sol·licitat pel cas concret. Per la seva banda, la gestió de la contractació de serveis, pagament, facturació i enviaments corresponents, està legitimada per la pròpia execució del contracte.

El tractament de les dades amb la finalitat de remetre butlletins electrònics sobre serveis, esdeveniments i notícies relacionades amb la nostra activitat, es basa en l’interès legítim de l’empresa per dur a terme aquests tractaments d’acord amb la normativa vigent.

En relació amb la remissió del seu Currículum Vitae i inscripcions a ofertes professionals que puguem publicar, la legitimació del seu tractament es basa en el consentiment de l’usuari que remet les seves dades, el qual pot retirar en qualsevol moment, tot i que això faria que la seva candidatura no pogués ser tinguda en compte en els nostres processos de selecció de personal. No obstant això, la retirada del seu consentiment no afectarà la licitud dels tractaments efectuats amb anterioritat. Igualment es podrà utilitzar la informació de l’usuari per al compliment de les diferents obligacions legals de l’empresa

II. Finalitat del tractament

L’informem que es recullen exclusivament aquelles dades necessàries pel correcte desenvolupament de la relació existent entre les parts, i en concret, per alguna/es de les següents finalitats:

– Gestionar la contractació de serveis i aquelles gestions administratives pròpies de la relació comercial existent.
– Gestionar l’ús de qualsevol d’aquelles funcionalitats que es posa a la seva disposició en aquest espai web, incloent, de forma enunciativa i per tant, no limitativa, la subscripció als butlletins informatius i les consultes o sol·licituds d’informació.
– Gestionar la remesa del seu Currículum Vitae a través del formulari habilitat o en cas d’inscripció a les diferents ofertes de feina del grup.
– Realitzar l’enviament de comunicacions d’ofertes, serveis i informació del sector que poden ser personalitzats d’acord a la informació de les seves anteriors contractacions o preferències.

L’usuari garanteix l’autenticitat de les dades comunicades i serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes. Les dades de caràcter personal que ens faciliti seran sempre tractades de conformitat amb el RGPD i la LOPDGDD.

Li comuniquem que l’empresa és el destinatari final d’aquestes dades i és qui decideix sobre la finalitat, el contingut i l’ús del tractament de les dades de caràcter personal que ens facilitin els usuaris.

III. Comunicació de dades

L’informem que les seves dades personals seran lliurades a terceres empreses en els supòsits d’obligació legals i a empreses de serveis de la societat de la informació (hosting, enviament de mailings i servidors de correu electrònic, empreses que gestionen els locals en els quals s’ubiquen els nostres esdeveniments per al control d’accés, empreses de comunicació i màrqueting per a la gestió de les mateixes)

IV. Mesures de seguretat

En compliment de la normativa vigent, l’empresa garanteix que ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per mantenir el nivell de seguretat requerit en atenció a la naturalesa de les dades personals tractades. L’empresa fa palès el seu compromís amb la protecció de les dades personals i la privacitat dels usuaris, i porta a terme les mesures de seguretat tècniques necessàries per tal d’evitar la seva pèrdua, manipulació, difusió o alteració.

V. Període de conservació de les dades

L’informem que les seves dades seran suprimides en el moment que revoqui el seu consentiment, procedint a la seva destrucció, excepte en el cas que existeixi una norma legal que requereixi la seva conservació, procedint, en aquest cas, al bloqueig de les dades fins que transcorri el termini de conservació.

VI. Drets dels usuaris

Per últim, també l’informem que en qualsevol moment pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició respecte a les seves dades de caràcter personal previstos a la normativa en matèria de protecció de dades, enviant un escrit acompanyat d’una fotocopia del document d’identitat al correu electrònic de l’empresa comunicació@canjubany.com

En concret pot exercir els drets que es desenvolupen a continuació:

– Revocar els consentiments atorgats.
– Obtenir confirmació sobre si  l’empresa està tractant dades personals que el concerneixen o no.
– Accedir a les seves dades personals.
– Rectificar les dades inexactes o incompletes.
– Sol·licitar la supressió de les seves dades quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per les finalitats per les quals van ser recollides.
– Exercir la limitació del tractament de les dades quan es compleixi alguna de les condicions previstes en la normativa de protecció de dades.
– En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular al tractament de les seves dades, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. L’empresa deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
–  Obtenir intervenció humana, a expressar el seu punt de vista i a impugnar les decisions automatitzades adoptades per part de l’empresa, si s’escau.
– Sol·licitar la portabilitat de les seves dades.

En cas de disconformitat en relació a la tramitació de les seves dades pot presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, organisme que ostenta l’autoritat de control en la matèria, ubicada al C/ Jorge Juan, 6 de Madrid (CP 28001).

Aquest lloc web pot contenir enllaços a pàgines externes, l’empresa no assumeix cap responsabilitat sobre els continguts ni sobre qualsevol altre aspecte relacionat amb aquestes pàgines o llocs web.

L’empresa es reserva el dret de modificar la present política de privacitat d’acord amb al seu propi criteri, o motivat per un canvi legal, jurisprudencial, o doctrinal de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. L’ús de la web després dels canvis, implicarà l’acceptació dels mateixos.

Purchase conditions cookies text10

En aquest web s’utilitzen tant galetes temporals de sessió com galetes permanents. Les galetes de sessió només emmagatzemen dades mentre l’usuari accedeix al web; en canvi, les galetes permanents emmagatzemen les dades al terminal perquè sigui possible accedir-hi i utilitzar-les en més d’una sessió.

Segons la finalitat per a la qual es tractin les dades obtingudes a través de les galetes, el web pot fer servir:

Galetes tècniques

Galetes de personalització

Galetes publicitàries

Galetes d’anàlisi estadística

Galetes de tercers

Com s’administren les galetes al navegador?